Zaregistrujte sa

Zarábajte s nami

Jednoducho sa pripojte a o nič iné sa nestarajte. Vyberte si vlastné jedinečné objednávky. Vyberajte si ich plnú cenu sami. Vytvorte si vlastnú sieť klientov. Otestujeme vaše podnikateľské schopnosti a ak sa osvedčíte, plne vás začleníme do tohto medzinárodného franšízového konceptu. Dokonale nastavený systém EXTRA SLUŽIEB umožňuje každému FRANCHISANTOVI a EXTRA PARTNEROVI zarábať toľko, koľko chce, a toľko času, koľko chce venovať svojmu obchodnému rastu.

Extra
Partner

Franchisa na skúšku - úplne bez záväzkov a tiež úplne bez rizika

60 EUR ročně
(priemerný mesačný príjem 4 000 EUR)


žiadna franchisová zmluva

platba za jedinečnú zákazku

cenovo zvýhodnené balíčky

sami inkasujete plnú cenu svojej práce

hodinové SMS o nových zákazkach

okamžitá aktivácia prístupu do databázy


Zvoliť

Franchisant
START

Ideálna varianta pre začínajúcich a malých podnikateľov

6 000 EUR na 5 rokov
(priemerný mesačný príjem 6 000 EUR)


franchisová zmluva

zľavnená platba za zákazku

cenovo zvýhodnené balíčky

sami inkasujete plnú cenu svojej práce

okamžité SMS o nových zákazkach

kompletné vybavenie, know-how a podpora


Zvoliť

Franchisant
PROFI

Varianta pre tých, čo to chcú rozbehnúť naplno bez obmedzenia

60 000 EUR na 5 rokov
(priemerný mesačný príjem 8 000 EUR)


franchisová zmluva

žiadne platby za zákazky

maximálne aktivované funkcie

sami inkasujete všetky zisky v plnej výške

okamžité SMS o nových zákazkach

kompletné vybavenie, know-how a podpora


Zvoliť

Všetky ceny sú uvedené bez DPH 21%.

Základná tarifná funkcia

Funkce EXTRA
PARTNER
FRANCHISANT
START
FRANCHISANT
PROFI
Vstupný poplatok 60 EUR/rok
tj. 5 EUR/mesiac
6 000 EUR/5 rokov
tj. 100 EUR/mesiac
60 000 EUR/5 rokov
tj. 1 000 EUR/mesiac
Okamžitá aktivácia databázy
Neobmedzený prístup do databázy zmlúv 1 rok5 rokov5 rokov
Poplatok za 1.-10. zákazku v mesiaci 40 EUR/zákazka40 EUR/zákazka0 EUR
Poplatok za 11.-20. zákazku v mesiaci 32 EUR/zákazka32 EUR/zákazka0 EUR
Poplatok za 21.-30. zákazku v mesiaci 24 EUR/zákazka24 EUR/zákazka0 EUR
Každá ďalšia zákazka v mesiaci 24 EUR/zákazka12 EUR/zákazka0 EUR
Hodinové celoštátne informačné SMS o zákazkách
Okamžité lokálne informačné SMS o zákazkách
Urgentné objednávky
Základný firemný výpis v okrese
Základný zoznam firiem v celom okrese
Fakturácia za zákazky týždennemesačnežiadna fakturácia
Elektronické obchodné štatistiky a štatistiky úspešnosti
Zľavy na nákup v podnikovom obchode 5%10%15%

Akcia - zákazky 1. týždeň zadarmo

Funkce EXTRA
PARTNER
FRANCHISANT
START
FRANCHISANT
PROFI
Rezervácia jedinečných objednávok vo vybranom regióne ZDARMA
Základný firemný zoznam

Zvýhodnené balíky - získavanie zmlúv

Funkce EXTRA
PARTNER
FRANCHISANT
START
FRANCHISANT
PROFI
Neobmedzená rezervácia unikátnych objednávok z 1 okresu + okamžité SMS 200 EUR/mesiac/okres180 EUR/mesiac/okresuž v cene tarify
Neobmedzená rezervácia unikátnych objednávok z 1 kraja + okamžitá SMS 1 240 EUR/mesiac/kraj1 080 EUR/mesiac/krajuž v cene tarify
Neobmedzené rezervácie unikátnych objednávok z celej Českej republiky + okamžité SMS 5 080 EUR/mesiac4 720 EUR/mesiac3 640 EUR/mesiac

Zvýhodnené balíky - pohľad na spoločnosť s kontaktmi

Funkce EXTRA
PARTNER
FRANCHISANT
START
FRANCHISANT
PROFI
Úplný zoznam kontaktov spoločnosti v 1 okrese 180 EUR/mesiac/okres140 EUR/mesiac/okres100 EUR/mesiac/okres
Úplný zoznam kontaktov spoločnosti v 1 okrese 440 EUR/mesiac/okres360 EUR/mesiac/okres280 EUR/mesiac/okres
Úplný kontakt na firmu v rámci celej krajiny 1 800 EUR/mesiac1 400 EUR/mesiac880 EUR/mesiac

Zvýhodnené balíky - VIP členstvo

Funkce EXTRA
PARTNER
FRANCHISANT
START
FRANCHISANT
PROFI
VIP členstvo - registrácia firmy na TOP pozícii v 1 okrese 320 EUR/mesiac/okres280 EUR/mesiac/okres240 EUR/mesiac/okres

Výhody franšízantov

Funkce EXTRA
PARTNER
FRANCHISANT
START
FRANCHISANT
PROFI
Podpora franšízovej siete EXTRA SLUŽBY
Franchisová zmluva
Vstupné školenie
Účtovný, ekonomický a fakturačný softvér
Firemné ŠPZ EXTRA
Elektronické štatistiky podnikania a úspešnosti
Zákazky štátnej správy
Vysťahovanie nehnuteľností
VIP firemné klienti
Reklamný polep automobilu
Predplatené CCS karty na pohonné hmoty
Pracovné vybavenie a materiál ročneročne
Firemné oblečenie pre všetkých zamestnancov ročneročne
Firemný e-mail
Firemné vizitky ročneročne
Tlačivá a protokoly siete
Reklamné darčekové predmety pre klientov ročneročne
Hotline bezplatná linka
Profi IT podpora
Lokálni obchodní zástupcovia
Lokálna billboardová reklama
Lokálna internetová reklama - Google
Každoročné stretnutie franchisantov s ubytovaním a stravou

Chcete podnikať v zavedenej sieti EXTRA SLUŽBY a zarábať s nami pod jednou silnou a overenou značkou? Pridajte sa k nám!

Zvoľte jednu z troch ponúkaných taríf vyššie

Ak už máte vytvorený účet, prihláste sa priamo do Administrácie.

Medzinárodný dosah

Medzinárodný franchisový systém EXTRA SLUŽBY je veľmi prepracovaná a neustále sa rozvíjajúca franchisová sieť profesionálnych poskytovateľov služieb. Táto sieť odborníkov je zameraná hlavne na sťahovacie či vypratávacie služby, upratovacie služby a servisné a údržbárske práce takzvaných hodinových manželov. Svoje profesijné služby poskytuje táto sieť nielen súkromným osobám, ale aj firmám, spoločnostiam, podnikom či úradom, a to nielen na Slovensku, ale kompletne na celom území Európskej únie.

Stabilný celok

Franchisový systém EXTRA SLUŽBY spája a podporuje všetkých FRANCHISANTOV a PARTNEROV v sieťach EXTRA SŤAHOVANIE, EXTRA UPRATOVANIE a EXTRA MANŽEL. Vytvára tak jeden silný a stabilný celok, ktorý dokáže poskytovať svoje služby nielen na neobmedzenom území EÚ, ale aj služby neobmedzených rozsahov a veľkostí. Navyše majú všetci FRANCHISANTI aj PARTNERI možnosť ľubovoľne nakupovať za rôzne percentuálne zľavy vo firemnom EXTRA-ESHOPE, a to tak pre seba, ako aj pre svojich klientov.

Mnohoročné know-how

Rokmi overené a do dokonalosti dotiahnuté know-how umožňuje všetkým členom siete dodávať veľmi kvalitné a spoľahlivé služby všetkým občanom, firmám i inštitúciám. Sieť umožňuje každému FRANCHISANTOVI aj PARTNEROVI zarábať toľko, koľko sám chce a koľko času chce podnikaniu obetovať. Je ale požadované presné dodržiavanie odovzdaného know-how a profesionálny prístup k práci, k zákazníkom i ku kolegom.

Systém EXTRA SLUŽBY je jediná franchisová sieť v SR, ktorá záujemcom o licenciu umožňuje ročnú skúšobnú prevádzku takzvaného EXTRA PARTNERSTVA, aby si bez akéhokoľvek rizika dokázal každý záujemca o túto franchisu vyskúšať jej kvality, jej hodnotu a jej dokonalosť.

Synergia služieb

Franchisový systém EXTRA SLUŽBY ponúka tri možnosti začlenenia sa do spolupráce, a to v rámci troch rôznych odvetví služieb, ktoré na seba navzájom dokonale nadväzujú: EXTRA SŤAHOVANIE - EXTRA UPRATOVANIE - EXTRA MANŽEL

Možnosti zárobkov

Priemerný príjem FRANCHISANTA a jeho posádky poskytujúcej sťahovacie a vypratávacie služby je 6 000 EUR mesačne. V súčasnosti rozdeľujeme medzi našich FRANCHISANTOV a PARTNEROV siete EXTRA SLUŽBY zákazky vo výške niekoľkých miliónov EUR mesačne, a to prostredníctvom našej centrálnej databázy zmlúv na sťahovanie, vypratanie, prepravu, upratovanie, čistenie, umývanie, opravy, remeselné služby, montáže a údržby.

Pri poskytovaní sťahovacích a vypratávacích služieb v sieti EXTRA SŤAHOVANIE sa mesačne dosahujú tieto zárobky:

2 pracovníci a auto 42 EUR/hodina pri 100 hodinách práce za mesiac
(42 EUR x 100 hodín/mesiac)
4 200 EUR
2 pracovníci a auto 42 EUR/hodina pri 150 hodinách práce za mesiac
(42 EUR x 150 hodín/mesiac)
6 300 EUR
2 pracovníci a auto 42 EUR/hodina pri 200 hodinách práce za mesiac
(42 EUR x 200 hodín/mesiac)
8 400 EUR
3 pracovníci a auto 56 EUR/hodina pri 100 hodinách práce za mesiac
(56 EUR x 100 hodín/mesiac)
5 600 EUR
3 pracovníci a auto 56 EUR/hodina pri 150 hodinách práce za mesiac
(56 EUR x 150 hodín/mesiac)
8 400 EUR
3 pracovníci a auto 56 EUR/hodina pri 200 hodinách práce za mesiac
(56 EUR x 200 hodín/mesiac)
11 200 EUR

Podpora pre franchisantov

Vybavenie

Kompletné profesionálne vybavenie, oblečenie pre všetkých zamestnancov, remeselné náradie, pomôcky, obalové materiály, upratovacie prípravky a ďalšie doplnky potrebné na poskytovanie odborných sťahovacích, upratovacích aj remeselných služieb a prác. CCS karty, firemné polepy a označenie automobilov, kompletné propagačné súpravy a darčekové predmety pre klientov.

Služby

Neobmedzené prístupy do databázy zmlúv a klientov siete EXTRA SŤAHOVANIE v SR, neobmedzené informačné SMS o nových zákazkách a klientoch, vlastné emailové schránky, kompletné denné štatistiky činnosti jednotlivých pobočiek a možnosť zvýhodnených nákupov pre seba i svojich klientov vo firemnom EXTRA-ESHOPE. Celoštátna, sieťou plne hradená internetová reklama, billboardová a pojazdná reklama. Obchodní zástupcovia uzatvárajúci celoštátne partnerské zmluvy aj zákazky. NONSTOP bezplatné linky s asistentkami pre všetkých franchisantov aj klientov.

Potrebná počiatočná investícia

Extra Partner

  • Vstupný poplatok 60 EUR na 1 rok a platba za každú zákazku stiahnutú z databázy
  • Ročná skúšobná prevádzka bez akýchkoľvek rizík a záväzkov

Franchisant

  • Variant START – vstupný poplatok 6 000 EUR na 5 rokov a platba za každú zákazku stiahnutú z databázy
  • Variant PROFI – vstupný poplatok 60 000 EUR na 5 rokov a žiadne ďalšie poplatky
  • Priemerný mesačný príjem 6 000 EUR
  • Zmluva sa uzatvára na 5 rokov s následným predĺžením
  • Návratnosť investície: 2-12 mesiacov

Všetky ceny sú uvedené bez DPH 21%

Sociálne siete

Instagram YouTube Facebook