EXTRA SŤAHOVANIE a VYPRATÁVANIE
Profesionálne sťahovacie služby
Počet zákazníkov, ktorí objednali naše sťahovacie a vypratávacie služby v SR a ČR: dnes 3, tento týždeň 83, tento mesiac 526, tento rok 3 313

Možnosti zárobkov členstvom v sieti EXTRA SŤAHOVANIE

1. Franchisant ŽIVNOSTNÍK (3 pracovníci a 1 voz)

Pri štandardných cenách sťahovanie v sieti EXTRA SŤAHOVANIE za 1 mesiac

2 pracovníci a auto 36 EUR/hodina pri 100 hodinách práce za mesiac
(36 EUR x 100 hodín/mesiac)
3 600 EUR
2 pracovníci a auto 36 EUR/hodina pri 150 hodinách práce za mesiac
(36 EUR x 150 hodín/mesiac)
5 400 EUR
2 pracovníci a auto 36 EUR/hodina pri 200 hodinách práce za mesiac
(36 EUR x 200 hodín/mesiac)
7 200 EUR
3 pracovníci a auto 48 EUR/hodina pri 100 hodinách práce za mesiac
(48 EUR x 100 hodín/mesiac)
4 800 EUR
3 pracovníci a auto 48 EUR/hodina pri 150 hodinách práce za mesiac
(48 EUR x 150 hodín/mesiac)
7 200 EUR
3 pracovníci a auto 48 EUR/hodina pri 200 hodinách práce za mesiac
(48 EUR x 200 hodín/mesiac)
9 600 EUR
Pridajte sa k nám - franchisant ŽIVNOSTNÍK


2. Franchisant PODNIKATEĽ (15 pracovníků a 5 vozidiel)

Pri štandardných cenách sťahovanie v sieti EXTRA SŤAHOVANIE za 1 mesiac

15 pracovníků a 5 vozidiel 240 EUR/hodina
(5 tímov x 48 EUR)
pri 100 hodinách práce za mesiac
(240 EUR x 100 hodín/mesiac)
24 000 EUR
15 pracovníků a 5 vozidiel 240 EUR/hodina
(5 tímov x 48 EUR)
pri 150 hodinách práce za mesiac
(240 EUR x 150 hodín/mesiac)
36 000 EUR
15 pracovníků a 5 vozidiel 240 EUR/hodina
(5 tímov x 48 EUR)
pri 200 hodinách práce za mesiac
(240 EUR x 200 hodín/mesiac)
48 000 EUR
Pridajte sa k nám - franchisant PODNIKATEĽ


3. Franchisant INVESTOR (45 pracovníků a 15 vozidiel)

Pri štandardných cenách sťahovanie v sieti EXTRA SŤAHOVANIE za 1 mesiac

45 pracovníků a 15 vozidiel 720 EUR/hodina
(15 tímov x 48 EUR)
pri 100 hodinách práce za mesiac
(720 EUR x 100 hodín/mesiac)
72 000 EUR
45 pracovníků a 15 vozidiel 720 EUR/hodina
(15 tímov x 48 EUR)
pri 150 hodinách práce za mesiac
(720 EUR x 150 hodín/mesiac)
108 000 EUR
45 pracovníků a 15 vozidiel 720 EUR/hodina
(15 tímov x 48 EUR)
pri 200 hodinách práce za mesiac
(720 EUR x 200 hodín/mesiac)
144 000 EUR
Pridajte sa k nám - franchisant INVESTOR