Cenník sťahovacích služieb franchisovej siete
EXTRA SŤAHOVANIE

Cenník člena franchisovej siete EXTRA SŤAHOVANIE – neplatca DPH

Služba - sťahovanie

Cena

1 pracovník

14 EUR/hod

1 pracovník a sťahovacie auto do objemu 22 m 3

28 EUR/hod

2 pracovníci a sťahovacie auto do objemu 22 m 3

42 EUR/hod

3 pracovníci a sťahovacie auto do objemu 22 m 3

56 EUR/hod

sťahovacie auto nad objem 22m3

individuálne

ťažké predmety (váha nad 100 kg/kus)

individuálne

minimálna účtovaná čiastka za sťahovanie a vypratanie

84 EUR

URGENTNÝ VÝJAZD (*)

100 EUR

neštandardné sťahovanie či vypratávanie

individuálne


Služba – doprava

Cena

osobné vozidlo

0,50 EUR/km

doprava pri sťahovaní

0,70 EUR/km

úžitkové vozidlo do objemu 22 m3

0,70 EUR/km

úžitkové vozidlo s objemom 23 m3 - 42 m3

1 EUR/km

úžitkové vozidlo nad objem 42 m3

individuálne

(*) URGENTNÝ VÝJAZD – ide o služby, ktoré klient požaduje poskytnúť prednostne, bez predchádzajúcej objednávky a pokiaľ možno okamžite. Výjazd je poskytnutý do 2 hodín od príjmu URGENTNEJ objednávky.


Cenník člena franchisovej siete EXTRA SŤAHOVÁNÍ – plátca DPH

Služba - sťahovanie

Cena bez DPH

Cena s 20% DPH

1 pracovník

14 EUR/hod

16,80 EUR/hod

1 pracovník a sťahovacie auto do objemu 22 m 3

28 EUR/hod

33,60 EUR/hod

2 pracovníci a sťahovacie auto do objemu 22 m 3

42 EUR/hod

50,40 EUR/hod

3 pracovníci a sťahovacie auto do objemu 22 m 3

56 EUR/hod

67,20 EUR/hod

sťahovacie auto nad objem 22 m3

individuálne

ťažké predmety (váha nad 100 kg/kus)

individuálne

minimálna účtovaná čiastka za sťahovanie a vypratanie

84 EUR

100,80 EUR

URGENTNÝ VÝJAZD (*)

100 EUR

120 EUR

neštandardné sťahovanie či vypratávanie

individuálne


Služba – doprava

Cena bez DPH

Cena s 20% DPH

osobné vozidlo

0,50 EUR/km

0,60 EUR/km

doprava pri sťahovaní

0,70 EUR/km

0,84 EUR/km

úžitkové vozidlo do objemu 22 m3

0,70 EUR/km

0,84 EUR/km

úžitkové vozidlo o objemu 23 m 3- 42 m3

1 EUR/km

1,20 EUR/km

úžitkové vozidlo nad objem 42 m3

individuálne

(*) URGENTNÝ VÝJAZD – ide o služby, ktoré klient požaduje poskytnúť prednostne, bez predchádzajúcej objednávky a pokiaľ možno okamžite. Výjazd je poskytnutý do 2 hodín od príjmu URGENTNEJ objednávky.


Sociálne siete

Instagram Facebook